Julie BoudreauxJulie Boudreaux, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , +48 693 803 014 
Członek Zarządu Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego (MTO). 

Julie Boudreaux, mgr nauczania i tworzenia programów edukacyjnych oraz mgr zarządzania organizacjami pozarządowymi, absolwentka School of International Training (SIT), Vermont, USA; nauczycielka francuskiego i angielskiego, dyplomowany trener organizacji pozarządowych, wieloletni wiceprezes MTO, od kwietnia 2011 – członek zarządu MTO.
Od 1996 r. współtwórca i koordynator projektów i programów edukacyjnych w Polsce, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Łotwie, na Bałkanach, w Mołdowie, Rumunii, Ukrainie, Gruzji i Azerbejdżanie. M. in. „Akademia Przedsiębiorczości Społecznej” (łącznie ponad 130 studentów); „Inicjatywy Społeczne” (łącznie ponad 2000 dorosłych, dzieci i młodzieży); „Demokracja od Podstaw” i utworzona w ramach tego programu „Sieć Szkół Plus” (ponad 70 szkół i zarejestrowanych przy nich stowarzyszeń rodziców i nauczycieli w Albanii, Bułgarii, Bośni, Kosowie, Macedonii, Mołdowie, Serbii oraz w Azerbejdżanie i Gruzji).
Członek Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego w Nowym Sączu oraz stowarzyszenia Citizens for Engaged Communities, USA.

 

Beata BudzikBeata Budzik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , + 48 604 579 371
Prezes Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego (MTO) 

Beata Budzik, mgr historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie. Egzaminator egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz gimnazjalnego przedmiotów humanistycznych. Pracuje w Zespole Szkół Społecznych SPLOT w Nowym Sączu od 1.09.1991. W trakcie pracy zawodowej pełniła różne funkcje (od 1996-1999 – wicedyrektor szkoły, 1999-2009 dyrektor placówki, 2011-obecnie prezes Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego).

Stypendystka USAID, ukończyła w 1996 roku studia podyplomowe z zakresu zarządzania edukacją i tworzenia polityki oświatowej na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, USA w ramach programu East Central European Scholarship Program. Twórca, koordynator i trener projektów edukacyjnych w Polsce, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Bośni, Czarnogórze, Macedonii, Mołdowie, Ukrainie, Białorusi. Współpracowała z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wyższą Szkołą Biznesu - NLU w Nowym Sączu.

 

Alicja DerkowskaAlicja Derkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , +48 607 440 885
Członek Zarządu Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego (MTO)

Alicja Derkowska, dr matematyki, założycielka i wieloletni prezes MTO, dyplomowany trener organizacji pozarządowych, od kwietnia 2011 – członek zarządu MTO. Współtwórca Grupy Zagranica. Założycielka (1989) i wieloletnia dyrektorka „SPLOTU”, jednej z pierwszych szkół społecznych w Polsce, która szybko stała się modelową szkołą dla krajów Europy Południowo-Wschodniej i Kaukazu Południowego. MTO ma partnerów we wszystkich krajach na tym obszarze.
W latach 1980-1989 członek Solidarności; 1982-1989: członek podziemnej Rady Edukacji Narodowej (REN); od 1999 członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „ASHOKA” (www.ashoka.org, www.ashoka.pl); od 2008 Członek Komitetu Sterującego Międzynarodowym Ruchem na rzecz Demokracji (WMfD), Washington D.C., USA.
Od 1991 r. twórca i koordynator projektów i programów edukacyjnych w Polsce, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Łotwie, na Bałkanach, w Mołdowie, Rumunii, Ukrainie, Gruzji i Azerbejdżanie. M. in. „Akademia Przedsiębiorczości Społecznej” (łącznie ponad 130 studentów); „Inicjatywy Społeczne” (łącznie ponad 2000 dorosłych, dzieci i młodzieży); „Demokracja od Podstaw” i utworzona w ramach tego programu „Sieć Szkół Plus” (ponad 70 szkół i zarejestrowanych przy nich stowarzyszeń rodziców i nauczycieli w Albanii, Bułgarii, Bośni, Kosowie, Macedonii, Mołdowie, Serbii oraz w Azerbejdżanie i Gruzji). W każdym z w/w krajów jesteśmy w stałym kontakcie z Ambasadą i Konsulatem RP. Wszędzie kreujemy obraz Polski, jako kraju otwartego, przyjaznego i życzliwie sprzyjającego rozwojowi politycznemu, gospodarczemu i kulturalnemu.  
Nagrody:
2004: Nagroda “POLCUL” przyznana przez Fundację Jerzego Bonieckiego, Australia.
2004: Medal “For the Future of the Children of Europe” przyznany przez stowarzyszenie “Future of
          Europe”, Kecskemet, Węgry.
2010: Medal “Komisji Edukacji Narodowej” przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej.
2011:  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (POLONIA RESTITUTA) przyznany przez Prezydenta RP.

 

Agata KitaAgata Kita, mgr geografii, nauczyciel dyplomowany geografii i języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych SPLOT w Nowym Sączu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Egzaminator maturalny. Trener Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego. Prowadzi warsztaty w języku polskim i angielskim dla młodzieży i nauczycieli w Polsce i za granicą dotyczące wprowadzania nowoczesnych metod nauczania, tworzenia i funkcjonowania grup Public Achievement, PR w edukacji i organizacjach pozarządowych. Trener projektu "DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty" (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wyższa Szkoła Biznesu - NLU w Nowym Sączu).
Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Public Relations (Uniwersytet Jagielloński).
Stypendystka Freedom House Central and Eastern European Internship Program- Washington, D.C, USA.
Pilot wycieczek Zagranicznych w Regionalnym Centrum Pilotażu przy AWF w Krakowie.
Uczestniczyła w wielu warsztatach i szkoleniach, m.in.:
Democratic Education Exchange- Consortium for Civic Education, USA.
Training for trainers programu Public Achievement – Minneapolis, USA.
Szkolenie z zakresu pedagogiki i metodyki nauczania języka angielskiego- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nowym Sączu i Instytut Brytyjski.
Seminarium „Tworzenie zintegrowanych wspólnot szkolnych i kształtowanie partnerskich relacji z młodzieżą”- Ośrodek Edukacji Obywatelskiej i Ekonomicznej we Wrocławiu przy współpracy Educators for Social Responsibility, USA.
Warsztaty ”Jak pracować z uczniem zdolnym w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych” - Wyższa Szkoła Biznesu - NLU.
Warsztaty „Samorządowe Public Relations”, USAID.

 

Natalia PotoczekNatalia Potoczek, dr nauk ekonomicznych, socjolog, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Ostanie prace badawcze dotyczą zarządzania procesowego, od pięciu lat realizuje program z zakresu zarządzania procesami w ramach prac statutowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od dwóch lat realizuje indywidualny projekt badawczy: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach zorientowanych procesowo, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
W blisko dwudziestoletniej pracy dydaktycznej i szkoleniowej rozwijała się w zakresie problematyki procesowej w zarządzaniu, relacjach i komunikacji w organizacji, doskonaleniu systemów zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy. Aktualnie prowadzi zajęcia dla studentów studiów magisterskich, podyplomowych i MBA.
Realizuje projekty edukacyjne i szkoleniowo - doradcze dla firm. Brała udział w projektach dydaktyczno – szkoleniowych, między innymi jako  trener i współautor programu „Przyjaciele sukcesu” poświęconego menedżerom średnich i dużych firm w Polsce, zorganizowanego przez WSB-NLU w Nowym Sączu, Microsoft Dynamic, PKPP Lewiatan i Dom Maklerski „Penetrator”. Uczestnik programu The International Faculty Development Program – TEMPUS – PHARE, Strathclyde Graduate Business School in Glasgow; PHARE – FIESTA II PROJECT, współautor, redaktor techniczny kilku tomów studiów przypadków; PHARE – TESSA, współautor „Księga kejsów biznesowych”.
Realizowała studia podyplomowe oraz usługi szkoleniowe i doradcze dla firm, m.in.: OPOCZNO, ORKLA MEDIA, OPTIMUS, GOODYEAR, POLSKAPRESSE, CARBON, Instytut Zdrowia Człowieka, także sektora publicznego: dla oficerów WP oraz dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, dla dyrektorów szkół powiatu nowosądeckiego oraz urzędników administracji publicznej.

 

Anna Różycka-JarmolińskaAnna Różycka-Jarmolińska, mgr języka angielskiego, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego w Nowym Sączu oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 20 lat nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca młodzieży w Zespole Szkół Społecznych „Splot”. Egzaminator maturalny. Trener w Małopolskim Towarzystwie Oświatowym w Nowym Sączu. Od 2004 r. prowadzi warsztaty w języku polskim i angielskim dla młodzieży i nauczycieli w Polsce i zagranicą dotyczące wprowadzania nowoczesnych metod nauczania, tworzenia i funkcjonowania grup Public Achievement. Trener w programie Study Tours to Poland, Zielony Trójkąt. Uczestnik cyklu szkoleń organizowanych przez Fundację Młodzież Edukacja Przyszłość przy Wyższej Szkole Biznesu - NLU: "Problemy psychiczne młodzieży w wieku dorastania" oraz "Jak powstają u młodzieży lęki związane ze szkołą? - profilaktyka fobii szkolnej" a także konferencji zorganizowanej przez wydział psychologii WSB - NLU: "Wypalenie zawodowe i stres w pracy nauczyciela i pedagoga".
Wraz z Agatą Kitą prowadzi grupę Public Achievement w ZSS „Splot” aktywizując uczniów do działań na rzecz środowiska lokalnego: współpraca z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz umilanie pobytu w nowosądeckim szpitalu chorym dzieciom - przedstawienie z okazji Walentynek. Zaangażowana w projekt Socrates Comenius.

 

Piotr RychlewskiPiotr Rychlewski, urodzony w Nowym Sączu. Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalizacja pedagogiczna i archiwalna). Nauczyciel sądeckich szkół średnich, w tym renomowanego I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Opiekun licznej rzeszy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych z zakresu nauk humanistycznych. Autor publikacji naukowych z zakresu historii w periodykach ogólnopolskich (Przegląd Historyczny, Studia Historyczne, Nasza Przeszłość) i regionalnych (Rocznik Sądecki, Almanach Sądecki). Doktorant w Zakładzie Historii Kultury Polskiej KUL, absolwent licznych studiów podyplomowych: Informatyka (2001, AE Katowice), Podstawy Przedsiębiorczości (2002, PWSZ Nowy Sącz), Doradztwo Zawodowe (2006, AP Kraków), Wiedza o społeczeństwie (2008, UJ Kraków). Instruktor harcerski w stopniu harcmistrza (2001 – Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP), posiada uprawnienia państwowe przewodnika turystycznego terenowego po województwie małopolskim oraz przewodnika górskiego beskidzkiego. Egzaminator ECDL (European Computer Driving License), trener ICT (prowadzenie szkoleń dla dorosłych, w tym dla nauczycieli), egzaminator NOWEJ MATURY z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. Entuzjasta wykorzystywania nowatorskich metod w nauczaniu przedmiotów humanistycznych (platformy e-learningowe, blended learning, metoda supermemo ), uczestnik licznych projektów unijnych poświęconych rozwijaniu umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (e-Akademia Przyszłości - www.eakademiaprzyszlosci.pl od 2010, Uczeń online - www.uczenonline.pl od 2010).

 

Zbigniew TokarskiZbigniew Tokarski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Asystent w Zakładzie Zarządzania, na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z metod zarządzania małą firmą, przedsiębiorczości oraz ochrony konkurencji.
Autor i współautor wielu prac z dziedziny polityki konkurencji, opisujących przede wszystkim antykonkurencyjne porozumienia przedsiębiorstw, nadużywanie dominacji rynkowej oraz wpływ koncentracji przedsiębiorstw na stan konkurencji.
Zwolennik wykorzystywania gier w procesie uczenia na każdym etapie rozwoju ucznia. Od paru lat propaguje gry na zajęciach z dziećmi i młodzieżą i współorganizuje nowosądecki Letni Festiwal Gier „Fair Play”. Z zapałem tworzy nowoczesne gry planszowe oraz kieruje projektami wydawniczymi, mającymi na celu wydawanie nowych gier i wprowadzenie ich do dystrybucji.

 

John ZolaJohn Zola spent 32 years as a high school social studies teacher; most recently at New Vista High School, a “break the mold” public high school in Boulder, Colorado. There, he developed a wide variety of courses and implemented Socratic seminars on a regular basis.  John also served as the Director of School and University Partnerships at the University of Colorado School of Education where he taught social studies methodology courses over the past two decades. Throughout his career, John developed interactive teaching materials and trained colleagues in active learning strategies and Socratic seminars.  He has presented workshops that help teachers make the voice and work of students central in the classroom.  Many of these workshops were presented in countries of the former Soviet Bloc where they helped to promote the skills and dispositions needed in the new democracies.  John currently conducts in-service trainings on Socratic seminars, civic education and teaching strategies in a variety of locations around the United States, Central Europe, and Asia (www.johnzola.com).