Tytuł warsztatów: „Podstawy komputera dla niewtajemniczonych”

Dla kogo: Nauczyciele – początkujący użytkownicy komputerów.

Cel warsztatów: Osoby, które dotąd unikały komputera z różnych powodów, będą mogły w przyjaznej atmosferze poznać podstawy, które pozwolą zaprzyjaźnić się z tym coraz bardziej niezbędnym narzędziem pracy i nie tylko.

Korzyści: Od podstaw! PRAKTYCZNIE!

Osoba prowadząca warsztaty: mgr Piotr Rychlewski

Opis warsztatów: Zasady tworzenia plików i folderów. Edycja i formatowanie tekstu.
Praca w Internecie. Obsługa poczty elektronicznej.

Etapy: jedno spotkanie w sobotę.

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Cena dla odbiorcy indywidualnego za 1 godz.: 10 PLN 


Tytuł warsztatów: „Prezentacje multimedialne w pracy dydaktycznej”

Cel warsztatów: Nauka prezentacji w programie Power Point, wykorzystanie multimediów, tworzenie prezentacji przydatnych w praktyce nauczycielskiej dla różnych odbiorców (Rada pedagogiczna, uczniowie, rodzice, zespoły robocze)

Korzyści: szkolenie przydatne nauczycielom do przygotowania i uatrakcyjniania lekcji.

Osoba prowadząca warsztaty: mgr Piotr Rychlewski

Opis warsztatów: Zapoznanie z pracą w programie Power Point 2007

 • Wstawianie i formatowanie obiektów 
 • Wykorzystanie SmartArtów 
 • Przygotowanie pokazu slajdów 
 • Tworzenie własnych wzorców prezentacji 
 • Cechy dobrej prezentacji

Etapy: dwa spotkania sobotnie lub jedno sobotnio-niedzielne.

Liczba godzin dydaktycznych: 12

Cena dla odbiorcy indywidualnego za 1 godz.: 15 PLN

 Do góry


Tytuł warsztatów: „Tworzenie dydaktycznych stron www”

Cel warsztatów: przygotowanie do realizowania założeń nowej podstawy programowej dotyczących wykorzystywania środków audiowizualnych w pracy nauczyciela.

Korzyści: szkolenie przydatne nauczycielom do przygotowania i uatrakcyjniania lekcji.

Osoba prowadząca warsztaty: mgr Piotr Rychlewski

Opis warsztatów: Tworzenie prostych stron WWW jako pomocy dydaktycznych

 • osadzanie treści i grafiki 
 • korzystanie z edytorów WWW 
 • osadzanie hiperłączy i odsyłaczy 
 • tworzenie stron www w języku html

Etapy: dwa spotkania sobotnie lub jedno sobotnio-niedzielne.

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Cena dla odbiorcy indywidualnego za 1 godz.: 20 PLN

Do góry


Tytuł warsztatów: „Platforma e-learningowa MOODLE w pracy dydaktycznej nauczyciela”

W programie:

 • poznanie platformy Moodle i możliwości jej wykorzystania
 • tworzenie kursów – wykorzystanie zasobów i składowych
 • organizacja pracy na platformie Moodle

Osoba prowadząca warsztaty: mgr Piotr Rychlewski

Etapy: spotkania sobotnie lub sobotnio-niedzielne.

Liczba godzin dydaktycznych: 20

Cena dla odbiorcy indywidualnego za 1 godz.: 20 PLN

Do góry


Certyfikat ECDL Core

Certyfikat ECDL Core zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania wynikające z faktu jego użytkowania. Zna budowę komputera i wybrane technologie z nim związane, umie się nim posługiwać bez obawy uszkodzenia urządzenia. Certyfikat potwierdza umiejętności posługiwania najpopularniejszymi aplikacjami umożliwiającym edycję tekstów, obsługę arkuszy kalkulacyjnych, tworzenie baz danych, prezentacji multimedialnych oraz korzystanie z Internetu i urządzeń z nim powiązanych.

Sprawdzianem tych posiadania powyższych umiejętności jest 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych, potwierdzanych na karcie EKUK (Europejska Karta Umiejętności Komputerowych - rodzaj indeksu dla zdającego egzaminy). Egzaminy obejmują następujące dziedziny zastosowania komputerów i technologii informatycznych:

 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych.
 2. Użytkowanie komputerów.
 3. Przetwarzanie tekstów.
 4. Arkusze kalkulacyjne.
 5. Bazy danych.
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna.
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Maksymalny czas realizacji: 3 lata od momentu zdania pierwszego egzaminu.
W Polsce studenci posiadający Certyfikat ECDL na podstawie rozporządzenia MNiSW od 12 lipca 2007 roku mogą być zwolnieni z obowiązku udziału w zajęciach TI.

 

Kurs przygotowawczy do egzaminu na Certyfikat ECDL Core

Obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych – zapoznajemy kursantów z podstawowymi pojęciami, elementami komputera i urządzeniami z nim współpracującymi, rodzajami oprogramowania i sieci komputerowych, a także z różnymi problemami, jakie za sobą pociąga proces informatyzacji takie jak np. prawo autorskie, kwestie bezpieczeństwa i zdrowia.
 2. Użytkowanie komputerów - przekazujemy wiedzę dotyczącą podstawowych operacji umożliwiających posługiwanie się komputerem w określonym środowisku oprogramowania.
 3. Przetwarzanie tekstów – uczymy podstawowych pojęć z zakresu przetwarzania tekstów oraz zasad wykorzystania edytorów.
 4. Arkusze kalkulacyjne – są drugą pod względem popularności grupą aplikacji wykorzystywanych w pracy z komputerami osobistymi, uczymy ich obsługi i praktycznego wykorzystania.
 5. Bazy danych – uczymy wykorzystywania aplikacji do tworzenia nieskomplikowanych baz danych, np. list adresowych, telefonów, katalogów i innych informacji.
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna – uczymy zasad projektowania grafiki używanej w pracy menedżerów oraz do wszelkiego rodzaju prezentacji. Przekazujemy umiejętności posługiwania się określonymi narzędziami.
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja - uczymy używania przeglądarek, korzystania z formularzy on-line i wyszukiwania informacji, zapisywania stron WWW oraz korzystania z poczty internetowej.

Wymagania
Integralnym elementem każdego kursu jest analiza i rozwiązywanie testów próbnych do każdego modułu.

Przykładowy rozkład zajęć (modułami):

 • Podstawy technik informatycznych 4 h
 • Użytkowanie komputerów (MS Windows) 8 h
 • Przetwarzanie tekstów (MS Word) 20 h
 • Arkusze kalkulacyjne (MS Excel) 20 h
 • Bazy danych (MS Access) 21 h
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna (MS PowerPoint) 18 h
 • Usługi w sieciach informatycznych 12 h
 • Egzaminy 7 h
  Razem 110 h

Osoba prowadząca warsztaty: mgr Piotr Rychlewski

Etapy: spotkania sobotnie lub sobotnio-niedzielne.

Liczba godzin dydaktycznych: 110

Cena dla odbiorcy indywidualnego za 1 godz. (w grupach min. 12. osobowych): 15 PLN (płatne za każdy moduł osobno)

Do góry


Certyfikat ECDL Start

ECDL Start – jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje odpowiednie egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL, potwierdzając je na karcie EKUK (Europejska Karta Umiejętności Komputerowych - rodzaj indeksu dla zdającego egzaminy). Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzaminy.

Certyfikat ECDL Start otwiera możliwość etapowego potwierdzania umiejętności do poziomu ECDL Core. Oznacza to, że umożliwia on uczestnikom kontynuowanie zdawania dalszych egzaminów z wykorzystaniem tej samej karty EKUK, w ciągu 3 lat od momentu zdania pierwszego egzaminu. Z chwilą zaliczenia wszystkich siedmiu egzaminów, kandydat uzyska prawo do pełnego certyfikatu ECDL Core i po wniesieniu odpowiedniej opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie go do Polskiego Biura ECDL.

Moduły do wyboru:

 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych.
 2. Użytkowanie komputerów.
 3. Przetwarzanie tekstów.
 4. Arkusze kalkulacyjne.
 5. Bazy danych.
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna.
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Ilość egzaminów: 4
Maksymalny czas realizacji: 3 lata od momentu zdania pierwszego egzaminu.

Program szkolenia przygotowującego do egzaminu ECDL START składa się z tych samych elementów które wchodzą w zakres ECDL Core:

 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych – teoria działania komputerów, ich podstawowe części, przegląd najpopularniejszych technologii informatycznych.
 2. Użytkowanie komputerów – zasady działania programów operacyjnych, zapoznanie z podstawowymi ich funkcjami, tworzenie dokumentów , ich zapisywanie i katalogowanie.
 3. Przetwarzanie tekstów – posługiwanie się edytorem tekstu, wykorzystywanie jego funkcji do wykonywania określonych czynności.
 4. Arkusze kalkulacyjne.
 5. Bazy danych.
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna.
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Jednak w przypadku kursów przygotowujących do egzaminów ECDL START to osoba przystępująca do kursu decyduje, które cztery elementy spośród siedmiu wymienionych wyżej będą przedmiotem jego nauki.

Przykładowy rozkład zajęć

 • Przetwarzanie tekstów (MS Word) 20 h
 • Arkusze kalkulacyjne (MS Excel) 20 h
 • Bazy danych (MS Access) 20 h
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna (MS PowerPoint) 16 h
 • Egzaminy 4 h
  Razem 80 h

Osoba prowadząca warsztaty: mgr Piotr Rychlewski

Etapy: spotkania sobotnie lub sobotnio-niedzielne.

Liczba godzin dydaktycznych: 80

Cena dla odbiorcy indywidualnego za 1 godz. (w grupach min. 12. osobowych): 15 PLN (płatne za każdy moduł osobno)

Oferujemy również konsultacje indywidualne przed przystąpieniem do wybranego egzaminu. Cena konsultacji do uzgodnienia.
Dysponujemy pracownią komputerową, która jest certyfikowanym Laboratorium ECDL, więc egzaminy m
ogą odbywać się na miejscu w naszym ośrodku.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Liderów Oświaty "EUreka"
33-300 Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 7
Tel./faks: +48 18 444 2557
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.