Tytuł warsztatów: Prawo dla każdego lub „Dura lex, sed lex”.

Dla kogo: wychowawcy, nauczyciele historii, WOS, języka polskiego w gimnazjach i liceach.

Cel warsztatów: przygotowanie nauczycieli do  przekazania elementarnej wiedzy na temat prawa, wykorzystania przepisów i procedur prawnych do rozwiązywania swoich codziennych problemów oraz:
    przełamanie strachu / niechęci / braku zaufania do władzy (policji, samorządu, rządu);
    podniesienie poziomu kultury prawnej, wiedzy o prawie oraz szacunku dla prawa;
    aktywizacja społeczna młodzieży poprzez badawcze projekty uczniowskie.

Korzyści: Jest to program zajęć pozalekcyjnych lub na godziny wychowawcze angażujący młodzież, rodziców i nauczycieli w samodzielne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jak wygląda prawo w moim kraju z punktu widzenia zwykłego obywatela? Dlaczego należy je przestrzegać? Wprowadza do programów szkolnych wiedzę o podstawach prawa, jego funkcjonowaniu na co dzień i monitorowaniu jego działania przez szarego obywatela. Uczniowie angażują  się w samodzielne projekty badawcze (case studies), co przyczynia się do ich rozwoju intelektualnego oraz wprowadza do szkoły aktywne metody nauczania.

Osoba prowadząca warsztaty: mgr Beata Budzik

Opis warsztatów: Nasz program oparty jest na materiałach amerykańskiego programu „Street Law”,  który zaadaptowaliśmy do rzeczywistości i potrzeb Polski i innych krajów post-komunistycznych. W oparciu o opracowane przez nas materiały MTO przeszkoliło w 2003 r.  grupę nauczycieli z Rumunii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Mołdowy, Albanii oraz Bułgarii. Po powrocie do  swoich krajów pracowali oni z młodzieżą podczas zajęć pozalekcyjnych. W sumie pracowało 50 grup po 20 osób, co w rezultacie pozwoliło rozpocząć pracę z 1000 uczniów w sześciu krajach bałkańskich. Tę ideę podnoszenia świadomości obywatelskiej poprzez edukację prawną  przenieśliśmy w 2006 r. na teren Ukrainy, a w 2009 na Białoruś. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń – zarówno w Polsce, jak i na Bałkanach - wydaje nam się, iż prawo postrzegane jest przez szarych obywateli jako niedostępny moloch i skomplikowany labirynt. Prawda, którą chcemy przekazać jest jednak zupełnie inna: prawo niekoniecznie musi ograniczać - powstało bowiem po to, aby nam służyć.  Program ten nie tylko wyposaża uczestników w wiedzę na temat procedur i przepisów prawnych,  z którymi stykamy się na co dzień, lecz także - dzięki  odpowiednio stosowanym metodom nauczania - pozwala im uwierzyć w siebie i nabrać szacunku do siebie samych. Trzeba pamiętać, że budowa społeczeństwa obywatelskiego jest bardzo trudna, funkcjonowanie w okresie przejściowym dla zwykłego obywatela też nie jest łatwe, a zasadniczym elementem takiej zmiany jest prawo - funkcjonujące właściwie i szanowane. Ignorancja nie idzie w parze z wolnością.
Przy wykorzystaniu interaktywnych metod nauczania, nauczyciele i wychowawcy przygotowani zostaną do tego, aby uczyć  prawa niejako na nowo. To, co wiedzą, zostaje skonfrontowane z zasadami komunikacji (jak mówić o prawie, żeby przekazać jasną i zrozumiałą informację nie-prawnikowi?), z zasadą utylitarności prawa (jakie procedury są dostępne, by móc zrealizować swoje prawo? gdzie dochodzić ochrony prawa? co to znaczy „mieć prawo”?), a także z koniecznością reagowania na stosowanie prawa, takim jakim jest (lege lata), przy kreatywnym postulowaniu, jakie to prawo powinno być (lege ferenda). Przeszkoleni i merytorycznie przygotowani nauczyciele będą przekazywać pragmatyczną, życiowo przydatną wiedzę na lekcjach prowadzonych według własnych, indywidualnie przygotowanych scenariuszy i czuwać nad przebiegiem uczniowskich projektów badawczych.

Komentarze studentów prawa z Białorusi:

  • Podczas warsztatów uświadomiłam sobie, że prawo nie jest po to, aby nękać i uciskać obywateli, ale jest bronią przeciw reżimowi. Jak każda broń może zranić, ale też obronić.
  • Zrozumiałam, że edukacja prawna jest nam, zwykłym obywatelom potrzebna. Ważne jest to, byśmy potrafili korzystać z prawa, nie tylko wtedy, gdy mamy z nim kłopot, ale też kiedy musimy coś stworzyć.
  • Po raz pierwszy byłem w sądzie, u nas jest to bardzo trudne.

Komentarze nauczycieli z Ukrainy:

  • Poznałam ciekawe metody pracy z uczniami. Najbardziej podobały mi się te aktywne, które wymagały wyjścia ze szkoły.
  • Podczas  warsztatów świetnie się bawiłam, jednocześnie dużo ucząc się.
  • Bardzo podobała mi się praca z kolegami z innych szkół.

Etapy: spotkania warsztatowe w trybie sobotnio-niedzielnym. W trakcie zajęć  grupa wraz z trenerką zdecyduje, który z działów omówić dokładniej, a który potraktować mniej szczegółowo:
    Prawa człowieka.
    Organa ochrony prawnej.
    Prawa dziecka.
    Prawo w szkole.
    Prawa obywatela wobec policji.
    Sposoby rozwiązywania konfliktów. Mediacja czy kara.
    Umowy – labirynt prawa cywilnego.
    Prawo rodzinne.
    Prawo konsumenta.
    Prawo lokalowe.
    Prawo pracy.
    Prawa pacjenta.

1. Zajęcia warsztatowe: 35  godzin;
2. Konsultacje indywidualne i grupowe: 5 godzin.

Liczba godzin dydaktycznych: 40

Cena dla odbiorcy indywidualnego za 1 godz.: 12 PLN

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Liderów Oświaty "EUreka"
33-300 Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 7
Tel./faks: +48 (18) 444-2557
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.