Tytuł warsztatów: „Mądrej głowie dość dwie słowie – o sztuce pięknego mówienia, czyli warsztaty retoryki praktycznej”.

Dla kogo: nauczyciele wszystkich przedmiotów, pedagodzy, pracownicy kulturalno-oświatowi, animatorzy kultury.

Cel warsztatów: przygotowanie ucznia/młodego człowieka do wystąpień publicznych, uczestniczenia w dyskusji, czy debacie; autoprezentacja; prawidłowa emisja głosu; retoryka reklamy.

  • Przygotowanie młodego człowieka do aktywnego odbioru oraz tworzenia rzeczywistości za pomocą słowa (słowo jako element użytkowy oraz artystyczny). Kształtowanie kreatywności młodego człowieka w przestrzeni publicznej.
  • Uczenie rozwiązywania konfliktów za pomocą słów, dyskusji, debaty.
  • Uwrażliwienie na siłę, piękno oraz wagę wypowiadanego słowa w przestrzeni domowej/publicznej.
  • Kształtowanie/budowanie samoświadomości, wzmocnienie postrzegania samego siebie.

Korzyści: uświadomienie młodemu człowiekowi atutów mowy i mówienia, świadome posługiwanie się językowymi środkami wyrazu w ważnych sytuacjach życiowych (egzaminy ustne, rozmowy kwalifikacyjne), przeciwdziałanie agresji.

Osoby prowadzące warsztaty: mgr Beata Budzik (debata oksfordzka), mgr Beata Kudyba (emisja głosu), mgr Grzegorz Rapcia (retoryka).

Opis warsztatów: zajęcia z emisji głosu, chwyty i techniki retoryczne, symulacja: dyskusji, debaty/debaty oxfordzkiej, przygotowanie wystąpienia publicznego, analiza reklam pod kątem retorycznym, rozpoznawanie manipulacji językowej.

Debata oksfordzka – rodzaj debaty powstały w środowisku Uniwersytetu Oksfordzkiego, o ścisłych zasadach dotyczących czasu i sposobu dyskutowania, przede wszystkim o wysokiej kulturze prowadzenia sporu. Polega na tym, że dwa zespoły prowadzą spór na podany wcześniej temat. W każdym zespole są (zwykle cztery) osoby odpowiedzialne: za prezentację stanowiska, za jego uzasadnienie, za kontrargumentację i za podsumowanie. Nad całością czuwa powołany marszałek debaty. Publiczność ma możliwość zadawania pytań jak i głosowania nad prezentowanymi poglądami
Prowadzenie debaty metodą oksfordzką rozwija w uczestnikach kulturę dyskutowania, konieczność dostosowania się do reguł i ograniczony czas na wypowiedź zmusza mówców do dobrego przygotowania i konkretnych wypowiedzi.
W przypadku, gdy uczestnicy są dobrymi mówcami, debata oksfordzka może mieć widowiskowy charakter. Ponadto pomimo, że głównych uczestników jest zazwyczaj około 10, to jest możliwość częściowego zaangażowania publiczności (przez dawanie czasu na wypowiedzi publiczności po każdej rundzie, możliwość pytań i wtrąceń podczas wypowiedzi mówców). W pośredni sposób w debacie oksfordzkiej może więc wziąć udział wiele osób.
Wadą są skomplikowane reguły, które powinny być jasne dla każdego mówcy i dla publiczności, bo inaczej debata może przerodzić się w chaos. Dlatego konieczne jest rozpowszechnienie zasad wśród uczestników przed rozpoczęciem debaty, a także prowadzenie debaty przed doświadczonego Marszałka - osoby, która nie tylko jest dobrym moderatorem, lecz także biegle zna zasady prowadzenia debat oksfordzkich.
Celem debaty oksfordzkiej nie jest dojście do konkretnych wniosków, a jedynie sama wymiana poglądów.

Etapy: cztery dziesięciogodzinne spotkania w trybie sobotnio-niedzielnym.

Liczba godzin dydaktycznych: 40

Cena dla odbiorcy indywidualnego za 1 godz.: 15 PLN

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Liderów Oświaty "EUreka"
33-300 Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 7
tel./fax +48 18 444 2557
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.